Các khóa học đã đăng ký

Tất cả khóa học

Chương trình: HLV chính người nước ngoài giao tiếp bằng tiếng Anh
Thời gian: 90 phút x 24 buổi
Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Tiếng Việt /
Học phí: 4,800,000₫
Chương trình: Được dạy bởi các HLV người Việt Nam có chuyên môn cao
Thời gian: 90 phút x 24 buổi
Ngôn ngữ: Tiếng Việt /
Học phí: 3,600,000₫
Chương trình: Dành cho học viên có năng kiếu và đã có kỹ năng bóng rổ
Thời gian: 06 tuần luyện tập và 06 tuần thi đấu
Ngôn ngữ: Tiếng Việt /
Học phí: 6,000,000₫
Chương trình: Riêng tư, phát triển nhanh
Thời gian: 60 phút x 20 buổi
Ngôn ngữ: Tiếng Việt /
Học phí: 7,000,000₫
Chương trình: Tiến bộ nhanh, phát triển toàn diện
Thời gian: 60 phút x 20 buổi
Ngôn ngữ: Tiếng Việt /
Học phí: 10,000,000₫
Chương trình: Chương trình cao nhất dành cho các học viên có kỹ năng cao và gắn bó cùng Eballs
Thời gian: -
Ngôn ngữ: Tiếng Anh / Tiếng Việt /
Học phí: 0₫
popup